Jaunumi

  • IZSOLE

    2014.gada 27.maijā plkst. 09.00. Daugavpils novada domē mazajā zālē Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums Baltmāja, Randene, Kalkūnes pagasts.

    Baltmaja-IZSOLE

  • Lielā Talka 2014!

    25.aprīlī Kalkūnes pagasta pārvaldes darbinieki sakops teritoriju pie jauniešu un sporta centra "Kaleidoskops". Tiks sakopta zaļā zona, savākti atkritumi, stādīti koškrūmi.

  • 1