Administrācija

Administrācija

Osvalds Kursītis – pārvaldes vadītājs, tālr. 65474023

Beāte Bindere – galvenā grāmatvede,tālr. 65440829

Irēna Vērdiņa – grāmatvede,tālr. 65440836

Anatolijs Mackevičs – īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs, tālr.28374614

Faina Gutoveca – īpašumu apsaimniekošanas daļas speciāliste

Vita Verza – Skrudalienas bāriņtiesas locekle, tālr. 65440834

Gaļina Ilgača – personāla speciāliste un iedzīvotāju reģistra speciāliste, tālr. 65440832

Dorosida Mančinska – sociālā darbiniece, tālr. 65474651

Aija Cimoška – sociālā darbiniece, tālr.65440835

Marija Kohanoviča – kasiere, tālr. 65440831

Inese Skurjate – sekretāre, atbildīgā par arhīvu, tālr. 65440828

Tatjana Rosovska – bibliotekāre, tālr.65440837

Zorjana Rakule – juriste, tālr.65474659

Alla Izranova– kultūras darba vadītāja, tālr. 65474656;

Jūlija Zujeva – sporta organizatore, tālr. 26889515

Natālija Polovaja – jaunatnes lietu speciāliste, tālr.65440839