Sakarā ar uguns nedrošo periodu, stingri aizliegts dedzināt dažādus atkritumus un sausos zarus.

Ja gadījumā ir nepieciešams dedzināt, tad obligāti informējiet telefoniski VUGD 112 un dedzināšanas vietu neatstājiet bez uzraudzības.

Uzraugam jābūt pieejams ugunsdzēšamais aprāts (aprātu skaits atkarīgs no dedzināšanas apjoma).