Administrācija

Administrācija

Osvalds Kursītis – pārvaldes vadītājs, tālr. 65474023

Anatolijs Mackevičs – īpašumu apsaimniekošanas daļas vadītājs, tālr.28374614

Gaļina Ilgača – personāla speciāliste un iedzīvotāju reģistra speciāliste, tālr. 65440832

Inese Skurjate – lietvede un atbildīgā par arhīvu, tālr. 65440828

Tatjana Rosovska – bibliotēkas vadītāja, tālr.65440837

Alla Izranova– kultūras darba vadītāja (bērna kopšanas atvaļinājumā līdz 2023.gada beigām), tālr. 65474656;

Gļebs Zujevs – sporta organizators, tālr. 26889515