Attīstības plāns

Pagastā ir izstrādāta pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programma, kur noteiktas sekojošas attīstības prioritātes:

 1. Daudzveidīgas uzņēmējdarbības aktivizēšana un atbalstīšana – atbalsts jaunu darba vietu radīšanai;
 2. Iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšana:
  • pagasta vides labiekārtošana;
  • apkalpe un sadzīves pakalpojumi;
  • teritorijas piedāvāšana apbūvei.
 3. Ceļu infrastruktūras uzlabošana.
 4. Kultūras dzīves un brīvā laika pavadīšanas iespēju aktivizēšana.
 5. Kultūrvēsturiskās vides un dabas mantojuma saglabāšana un izmantošana.