Bibliotēka

Kalkūnes bibliotēka
Ķieģeļu ielā 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
e-pasts: biblioteka@kalkuni.lv
bibliotekāre Tatjana Rosovska, tālr. 65440837

Sekojiet mums arī Facebook – @kalkunes.biblioteka

https://www.facebook.com/kalkunes.biblioteka/

PASĀKUMI, NOTIKUMI, PUBLIKĀCIJAS

Kalkūnes pagastā darbojas Kalkūnes pagasta bibliotēka. No 2009.gada bibliotēka ir Daugavpils novada domes pašvaldības iestāde. Kalkūnes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Kalkūnes pagasta bibliotēkas darbības pamats fiksēts Kalkūnes pagasta bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos. Tagad apmeklētājiem pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu. Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidota bērnu istaba, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Bibliotēkā lietotāji var:

 •    iepazīties ar jaunāko literatūru;
 •    lasīt jaunākos žurnālus un avīzes;
 •    izmantot SBA pakalpojumus;
 •    iepazīties ar sava novada novadpētniecības materiāliem;
 •    izmantot datorus un internetu

2022.gada periodika Kalkūnes bibliotēkā:

 • Burda Style
 • Ievas virtuve
 • Ievas Dārzs
 • Ieva
 • Imperfekt
 • Mājas Viesis
 • Mūsmājas
 • Santa
 • Kas Jauns Avīze
 • Praktiskais latvietis
 • Praktiskie rokdarbi
 • Lauku Māja
 • Una
 • Leģendas
 • Veselība
 • Dārza pasaule
 • Latgales Laiks
 • Mans Mazais
 • Ok!
 • Латвийские Вести
 • Чудеса и приключения
 • Открыто
 • Семеро с ложкой
 • МК-Латвия
 • Люблю
 • О чем врачи вам не говорят
 • Идеи Вашего дома
 • Лилит
 • Лилит LOOK
 • Патрон
 • Клёвые дела
 • Ilustrētā junioriem
 • Murr Modes nams
 • Маленькие академики
 • Маленькие художники

Bibliotekārās stundas:

 • “Kika Mika iepazīstina mazuļus ar bibliotēku”,
 • “Informācijas meklēšana datubāzēs (www.letonika.lv, www.news.lv)”,
 • “Kā strādāt ar Daugavpils novada kopkatalogu?”
 • “Ar datoru uz “tu”!”
 • “Grāmata iedvesmo…” (radošā nodarbība)
 • “Grāmatas, kuras ir vērts izlasīt!”

Kalkūnes bibliotēka sniedz sekojošus pakalpojumus:

 • Jaunākie grāmatu apskati un informācija par aktualitātēm;
 •  Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;
 •  Literatūras izsniegšana uz mājām (20 dienas);
 • Uzziņu meklēšana un Interneta pakalpojumi;
 • Materiālu kopēšana;
 • Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;
 • Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;
 • Lasītāju reģistrēšana;
 • Skenēšana;
 • Informācijas izdrukāšana;
 • Datora lietošana, lietošanas konsultācijas.

Sekojiet mums arī Facebook – @kalkunes.biblioteka

https://www.facebook.com/kalkunes.biblioteka/

Statistika: https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kalkunes-pagasta-biblioteka

Noderīgas saites: