Bibliotēka

Kalkūnes bibliotēka

 


Ķieģeļu ielā 4, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
e-pasts: biblioteka@kalkuni.lv
bibliotekāre Tatjana Rosovska, tālr. 65440837

Bibliotēkas darba laiks

Bibliotēkas reglaments

Bibliotēkas lietošanas noteikumi

Sekojiet mums arī Facebook – @kalkunes.biblioteka

https://www.facebook.com/kalkunes.biblioteka/

PASĀKUMI, NOTIKUMI, PUBLIKĀCIJAS:

Publikācija “Bibliotekāram mūsdienās jābūt ļoti radošam” par Kalkūnes pagasta bibliotēka 2021. gada 3. martā:

https://www.daugavpilsnovads.lv/bibliotekaram-musdienas-jabut-loti-radosam/?fbclid=IwAR3AplPBVILGqokDaJ2u0ockp9C5DNq8h4C7qvklqjtOgINaqvsHYJlex0w

Kalkūnes pagasta bibliotēkas un Daugavpils 11. pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņu radīta animācijas filma “Tobiass dodas pasaulē”:

https://www.youtube.com/watch?v=dFztQK9JWGM

Virtuālā ekskursija pa Kalkūnes pagasta bibliotēku 2021. gadā:

https://www.youtube.com/watch?v=_uhD_oxQJ9E

 

Pasākums “Es pazīstu Latviju” 

Radošā pēcpusdiena “Starp mums meitenēm runājot”

Jauno grāmatu apskats Randenes pamatskolā 

Izstāde “Gaismas ceļš”

Būsim droši internetā! Medijpratība

J.Leles izstāde

Adventes lasījumi

Kalkūnes pagastā darbojas Kalkūnes pagasta bibliotēka. No 2009.gada bibliotēka ir Daugavpils novada domes pašvaldības iestāde.

Kalkūnes bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic kultūras mantojuma – grāmatu, periodikas, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu. Nodrošina uzkrātās informācijas izmantošanas iespējas pagasta iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Kalkūnes pagasta bibliotēkas darbības pamats fiksēts Kalkūnes pagasta bibliotēkas nolikumā un lietošanas noteikumos.

Bibliotēkā lietotāji var:

  •    iepazīties ar jaunāko literatūru;
  •    lasīt jaunākos žurnālus un avīzes;
  •    izmantot SBA pakalpojumus;
  •    iepazīties ar sava novada novadpētniecības materiāliem;
  •    izmantot datorus un internetu

2022.gada periodika Kalkūnes bibliotēkā:Burda Style

Ievas virtuve

Ievas Dārzs

Ieva

Imperfekt

Mājas Viesis

Mūsmājas

Santa

Kas Jauns Avīze

Praktiskais latvietis

Praktiskie rokdarbi

Lauku Māja

Una

Leģendas

Veselība

Dārza pasaule

Latgales Laiks

Mans Mazais

Ok!

Латвийские Вести

Чудеса и приключения

Открыто

Семеро с ложкой

МК-Латвия

Люблю

О чем врачи вам не говорят

Идеи Вашего дома

Лилит

Лилит LOOK

Патрон

Клёвые дела

Ilustrētā junioriem

Murr Modes nams

Маленькие академики

Маленькие художники

Bibliotekārās stundas:

“Kika Mika iepazīstina mazuļus ar bibliotēku”,

“Informācijas meklēšana datubāzēs (www.letonika.lv, www.news.lv)”,

“Kā strādāt ar Daugavpils novada kopkatalogu?”

“Ar datoru uz “tu”!”

“Grāmata iedvesmo…” (radošā nodarbība)

“Grāmatas, kuras ir vērts izlasīt!”

Kalkūnes bibliotēka sniedz sekojošus pakalpojumus:

Jaunākie grāmatu apskati un informācija par aktualitātēm;

– Konsultācijas iespieddarbu meklēšanā;

– Literatūras izsniegšana uz mājām (20 dienas);

– Uzziņu meklēšana un Interneta pakalpojumi;

– Materiālu kopēšana;

– Lasīšanas veicināšanas pasākumu organizēšana;

– Uzziņas, konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām;

– Lasītāju reģistrēšana;

– Skenēšana;

– Informācijas izdrukāšana;

– Datora lietošana, lietošanas konsultācijas.

Tagad apmeklētājiem pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu.

Vecākiem ar maziem bērniem bibliotēkā ir izveidota bērnu istaba, kurā mazuļi var rotaļāties, kamēr vecāki izmanto bibliotēkas pakalpojumus.

Sekojiet mums arī Facebook – @kalkunes.biblioteka

https://www.facebook.com/kalkunes.biblioteka/

STATISTIKA, skat: https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/kalkunes-pagasta-biblioteka

Noderīgas saites

 Augšdaugavas novada elektroniskais kopkatalogs: https://www.naujene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.asp

– E-grāmatu bibliotēka: www.3td.lv

(jābūt reģistrētam bibliotēkas lietotājam!);

– Latvijas Nacionālā bibliotēka: www.lnb.lv

-Augšdaugavas novada mājas lapa: www.augsdaugavasnovads.lv

– Kultūras ministrija: www.km.gov.lv

– Valsts Kultūrkapitāla fonds: www.vkf.lv

– v/a Kultūras informācija sistēmas: www.kis.gov.lv

– Letonika: www.letonika.lv

– Latvijas Bibliotēku portāls: www.biblioteka.lv

– Kultūras karte :www.kulturaskarte.lv

Latvijas kultūras portāls: www.kultura.lv