Kalkūnes pagasta pārvaldes administrācija un speciālisti apkalpo apmeklētājus pēc iepriekšējā pieraksta

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju Kalkūnes pagasta pārvaldes administrācija un speciālisti apkalpo apmeklētājus pēc iepriekšējā pieraksta.

Pakalpojumu saņemšanai personas iesniegumus var iesniegt:

  1. parakstītus ar drošu elektronisko parakstu;
  2. nosūtot tos uz e-pastu: parvalde@kalkuni.lv;
  3. atstājot iesniegumus iestādes ierīkotā, tam īpaši paredzētā kastē.

Kontaktinformācija:

Dorosida Mančinska – sociālā darbiniece, tālr. 65474651, e-pasts:dorosida.mancinska@kalkuni.lv

Aija Cimoška – sociālā darbiniece, tālr.65440835, e-pasts:aija.cimoska@kalkuni.lv

Marija Kohanoviča– kasiere, tālr.65440831, e-pasts:marija.kohanovica@kalkuni.lv

Inese Skurjate – sekretāre, tālr. 65440828, e-pasts:parvalde@kalkuni.lv