Īpašumu apsaimniekošana

KONTAKTI
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs, kapsētas pārzinis
Anatolijs Mackevičs, tālr.28374614
Ar informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu var iepazīties: Par pārvaldīšanas tiesībām
Ar Augšdaugavas novada domes Saistošajiem noteikumiem un lēmumiem var iepazīties:
domes mājas lapā http://augsdaugavasnovads.lv