Īpašumu apsaimniekošana

KONTAKTI
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs, kapsētas pārzinis
Anatolijs Mackevičs, tālr.28374614
Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas speciāliste
Faina Gutoveca (uz slimības lapas)
Ar informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu var iepazīties: Par pārvaldīšanas tiesībām
Ar Augšdaugavas novada domes Saistošajiem noteikumiem un lēmumiem var iepazīties:
domes mājas lapā http://augsdaugavasnovads.lv