Īpašuma apsaimniekošana

KONTAKTI
Apsaimniekošanas daļas vadītājs, kapsētas pārzinis
Anatolijs Mackevičs, tālr.28374614
Apsaimniekošanas daļas speciāliste
Faina Gutoveca
Ar informāciju par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu un apsaimniekošanu var iepazīties: Par pārvaldīšanas tiesībām
Pagasta autoceļi sadalīti pēc uzturēšanas klasēm:
A klases -61.74 km; B klases – 10.69 km; C klases –  5.66 km; Ielas – 11.06 km.

Ceļu uzturēšanai 2018.gadā izlietoti 70 440.00 EUR

Asfalta seguma atjaunošana: 54 340.00 euro.  

Ceļa bedrīšu remonts: 2 100.00 euro.

Avārijas remontdarbi: ≈2 km – 14 000.00 euro.

Ielu apgaismojumam 2018.gadā izlietoti 2 000.00 EUR

Labiekārtošanas darbi 2018.gadā: jauns bērnu rotaļu laukums Randenes ciemā, parku, skvēru un publisko ārtelpu uzturēšana, stihisko izgāztuvju likvidēšana.

Ar Augšdaugavas novada domes Saistošajiem noteikumiem un lēmumiem var iepazīties:
domes mājas lapā http://daugavpilsnovads.lv