Izglītība

Randenes pamatskola

skola

Randenes pamatskolas himna “Skola, mēs tevi mīlam”,

teksta autore – skolotāja Ilona Kravčenoka, mūzikas autore – skolotāja Edīte Rucina

“Mūsu sapņos iekļauti augstākie kalni.

Mūsu sapņos ietverti pavasari.

Ar kļavsārto lapu rudeņos, kad plecos uzliekam skolas somu.

Mūsu sapņiem ir sākums, ko sauc par Randenes skolu.

Ar tērcītes čalām Randenes pļavās un strazdu treļļiem aiz loga”.

Randenes pamatskola, reģ.Nr.4212900498
Vārpas iela 2, Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
e-pasts: skola@kalkuni.lv

Iestādes vadītāja: direktore Lidija Peipiņa
tālr. 65474942

Informācija domes mājas lapā: https://www.augsdaugavasnovads.lv/pasvaldiba/sabiedriba/izglitiba/pamatskolas/randenes-pamatskola/

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mācību punkts Kalkūnē

Mācību punkta adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449

Skolas direktors: Andrejs Repins, tālr.65452306, 26414622,

e-pasts: spogimms@inbox.lv

Informācija domes mājas lapā: http://www.augsdaugavasnovads.lv