Izglītība

Randenes pamatskola

skola

Randenes pamatskolas himna “Skola, mēs tevi mīlam”,

teksta autore – skolotāja Ilona Kravčenoka, mūzikas autore – skolotāja Edīte Rucina

“Mūsu sapņos iekļauti augstākie kalni.

Mūsu sapņos ietverti pavasari.

Ar kļavsārto lapu rudeņos, kad plecos uzliekam skolas somu.

Mūsu sapņiem ir sākums, ko sauc par Randenes skolu.

Ar tērcītes čalām Randenes pļavās un strazdu treļļiem aiz loga”.

Randenes pamatskola, reģ.Nr.4212900498
Vārpas iela 5, Randene, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
e-pasts: skola@kalkuni.lv

Iestādes vadītāja: direktore Lidija Peipiņa
tālr. 65474942

Skolā strādā 14 skolotāji:

  • visiem skolotājiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība;
  • 6 skolotājiem – 3.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe;
  • 3 skolotājiem – 2.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe;
  • skolotāju vidējais vecums – 42 gadi;
  • vidējais pedagoģiskais darba stāžs – 19 gadi.

Skolas darbību nodrošina 9 tehniskie darbinieki.

Mācību procesā un skolas darbībā izmanto 14 datorus.

Randenes pamatskola 2007_2008_macibu_gada

Randenes pamatskola 2008_2009_macibu_gada

Randenes pamatskola 2009_2010_macibu_gada

Randenes_pamatskola 2010_2011_macibu_gada

Randenes pamatskola 2012-2013.mācību gadā

Randenes pamatskola 2014-2015.mācību gadā 

Randenes pamatskola 2015-2016.macibu gada

Špoģu Mūzikas un mākslas skolas mācību punkts Kalkūnē

Mācību punkta adrese: Komunālā iela 104, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449

Skolas direktors: Andrejs Repins, tālr.65452306, 26414622,

e-pasts: spogimms@inbox.lv

Informācija domes mājas lapā: http://www.daugavpilsnovads.lv