Jaunais bērnu rotaļu laukums Randenes ciemā

Jaunais bērnu rotaļu laukums Randenes ciemā, Daugavpils novada domes projekta rezultātā, ir izveidots ar mērķi uzlabot dzīves vides kvalitāti Daugavpils novada iedzīvotājiem, nodrošinot ģimenēm ar bērniem drošu un draudzīgu atpūtas vietu ieveidošanu.