Kontakti

KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE
Reģ.Nr. 90000073658
Ķieģeļu ielā 4, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5449
Tālrunis 65440828
e-pasts: parvalde@kalkuni.lv

Augšdaugavas novada pašvaldības Kalkūnes pagasta pārvaldes e-adrese:

https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000073658

Pagasta pārvaldes darba laiks:
Pirmdiena 8:00-16:30;
Otrdiena 8:00-16:30;
Trešdiena 8:00-16:30;
Ceturtdiena 8:00-16:30;
Piektdiena 8:00-16:30;
Sestdiena, svētdiena brīvs;
Pusdienas laiks no 12.00-12.30.

Kontaktinformācija

Osvalds Kursītis – pārvaldes vadītājs, tālr. 65474023, e-pasts:osvalds.kursitis@kalkuni.lv

Anatolijs Mackevičs – apsaimniekošanas daļas vadītājs, tālr.28374614, e-pasts:anatolijs.mackevics@kalkuni.lv

Faina Gutoveca– apsaimniekošanas daļas speciāliste, e-pasts:faina.gutoveca@kalkuni.lv

Gaļina Ilgača-personāla speciāliste un iedzīvotāju reģistra speciāliste, tālr.65440832, e-pasts:galina.ilgaca@kalkuni.lv

Inese Skurjate – sekretāre, atbildīgā par arhīvu, tālr. 65440828, e-pasts:parvalde@kalkuni.lv

Tatjana Rosovska – bibliotekāre, tālr.65440837, e-pasts:biblioteka@kalkuni.lv

Zorjana Rakule – juriste, tālr.65474659, e-pasts:zorjana.rakule@kalkuni.lv

Alla Izranova– kultūras darba vadītāja, tālr. 65474656; e-pasts:alla.izranova@kalkuni.lv

Jūlija Zujeva – sporta organizatore, tālr. 26889515, e-pasts:glebzujevs@inbox.lv

Dorosida Mančinska – sociālā darbiniece, tālr. 65474651, e-pasts:dorosida.mancinska@kalkuni.lv

Aija Cimoška – sociālā darbiniece, tālr.65440835, e-pasts:aija.cimoska@kalkuni.lv

Marija Kohanoviča– kasiere, tālr.65440831, e-pasts:marija.kohanovica@kalkuni.lv

Vita Verza – Skrudalienas bāriņtiesas locekle, tālr.65440834, 25957945, e-pasts:vita.verza@skrudaliena.lv

Marina Kvetkovska – īpašumu nodaļas zemes lietu speciāliste Kalkūnes un Sventes pagastā, tālr.65440833, 28371266, e-pasts: marina.kvetkovska@augsdaugavasnovads.lv

Lolita Raščevska – budžeta nodaļas nodokļu inspektore Kalkūnes un Sventes pagastā, tālr. 65474024, e-pasts: lolita.rascevska@augsdaugavasnovads.lv 

Iedzīvotāju pieņemšanas laiks

pie pagasta pārvaldes vadītāja:

 • Pirmdiena 9:00-12:00-13:00-18:00
 • Trešdiena 9:00-12:00

pie iedzīvotāju reģistra speciālistes:

 • Otrdiena 8:00-12:00-13:00-16:30
 • Ceturtdiena 8:00-12:00-13:00-16:30

Kases darba laiks:

 • Pirmdiena 08:30-12:00-13:00-17:30
 • Otrdiena 08:30-12:00-13:00-16:00
 • Trešdiena 08:30-12:00-13:00-16:00
 • Ceturtdiena 08:30-12:00-13:00-16:00

pie sociālajām darbiniecēm:

 • Pirmdiena 8:00-12:00-13:00-16:00
 • Otrdiena 8:00-12:00-13:00-16:00
 • Ceturtdiena 8:00-12:00

pie bāriņtiesas locekles:

 • Pirmdiena 80:00-12:00-12:30-16:30
 • Trešdiena 80:00-12:00-12:30-16:30