Kultūras mantojums

Kultūras pieminekļu saraksts:

Nosaukums Atrašanās vieta Piezīmes
1 2 3
Kilišku senkapi Kiliškos, pie Grantiņem Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, aizs.Nr.667
Baltkāju pilskalns (Napoleonova gora) ar apmetni Kiliškos, starp Laukugaiļiem un Silmaļiem Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis, aizs.Nr.668
Dzejnieka Raiņa dzīves vieta Berķenelē Valsts nozīmes vēstures piemineklis, aizs.Nr.20

Jaunatklāto kultūras pieminekļu saraksts:

Nosaukums Atrašanās vieta Piezīmes
1 2 3
Berķeneļu luterāņu baznīcas vējrādis (1649.g.) Berķeneļu luterāņu kapsēta Valsts nozīmes mākslas priekšmets
Krievu armijas karavīru kapsēta (1915.-1917.g.) Daugavpils Zarasu ceļa 11 km, kreisajā pusē Valsts nozīmes vēstures piemineklis
Krievu armijas karavīru kapsēta (1915.-1917.g.) Daugavpils Zarasu kreisajā pusē pretī Vārpu mājām Valsts nozīmes vēstures piemineklis
Krievu armijas karavīru kapsēta Berķeneļu luterāņu kapsēta Valsts nozīmes vēstures piemineklis
Nezināmo karavīru apbedījuma vieta (1941.g) Berķeneļu luterāņu kapsēta Valsts nozīmes vēstures piemineklis
Dzejnieka J.Raiņa dzīves vieta (1869.-1872.g.) Pie bijušās Randenes muižas Valsts nozīmes vēstures piemineklis
Raktnieka A.Kitzberga darba vieta (1894.-1898.g.) Kalkūnes bujušā spirta rūpnīca, tagad A/S “Pallada” Valsts nozīmes vēstures piemineklis
Berķeneļu luterāņu baznīca Berķenelē Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
Berķeneļu pusmuižas apbūve Berķeneļu luterāņu kapsēta Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
Pils Kalkūnes, Komunāla iela 106 Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
Kalkūnes muižas apbūve Kalkūnes, Komunāla iela 106 Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis
Papušinas pamatskolas ēka Papušinā Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis