Par Daugavpils novada skolēnu vasaras nodarbinātību

Darbam vasarā skolēni var pieteikties no 08.04.2021. līdz 07.05.2021., iesniedzot pieteikumu elektroniski portālā Latvija.lv.

Uz darbu vasarā var pretendēt arī tie skolēni vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi, kuri nav deklarēti Daugavpils novadā, bet mācās kādā no Daugavpils novada vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēm.

Pašvaldība nodrošina finansējumu darba algas apmaksai (ne vairāk kā 4 stundas dienā):

10 darba dienas, ja skolēnam ir 14-15 gadi un 20 darba dienas, ja skolēnam ir 16-19 gadi.