Par e-adreses izmantošanu

E-ADRESE – ĒRTĀKA SAZIŅA AR VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒM

Saziņas un valsts pārvaldes publisko pakalpojumu saņemšanas atvieglošanai Kalkūnes pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus izmantot elektronisko saziņas rīku – elektronisko adresi jeb e-adresi, kas pieejama valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.

Kopš 2018.gada ir izveidota oficiālā elektroniskā adrese jeb e-adrese, kuru šobrīd iespējams izveidot ikvienai privātpersonai – gan fiziskai personai no 14 gadu vecuma, gan juridiskai personai.

  • E-adrese ir drošs saziņas kanāls oficiālajai saziņai un dokumentu apmaiņai ar valsts un pašvaldību iestādēm, tai skaitā uz e-adresi ir iespējams sūtīt arī ierobežotas pieejamības informāciju.
  • E-adrese iedzīvotājiem un uzņēmējiem rada iespēju visu saziņu ar valsts un pašvaldību iestādēm turpmāk veikt elektroniski un vienuviet – savā e-adresē. Izveidojot e-adresi, lietotājs saņems visas tās ziņas no valsts un pašvaldību iestādēm, kuras agrāk tika sūtītas pa pastu uz deklarēto adresi.
  • E-adrese aizstāj ierakstītu vēstuli un nodrošina personas datu drošību. Visi dokumenti tiek uzglabāti 5 gadus.
  • E-adrese ļauj būt mobilam un saņemt oficiālās ziņas elektroniski jebkurā laikā un vietā. E-adrese ietaupa laiku un samazina izdevumus dokumentu sagatavošanai, drukāšanai un nosūtīšanai pa pastu.

htps://www.daugavpilsnovads.lv/e-adrese-ertaka-sazina-ar-valsts-un-pasvaldibu-iestadem/