Publiskie dokumenti

Reglamenti, pārvaldes noteikumi

Kalkūnes pagasta pārvaldes Reglaments

Kalkūnes pagasta pārvaldes iekšējās darba kārtības noteikumi

Noteikumi par Kalkūnes pagasta autoceļu tīkla vērtības noteikšanas kārtību

Kalkūnes bibliotēkas reglaments

Kalkūnes bibliotēkas lietošanas noteikumi

Nolikumi

Kalkūnes pagasta pārvaldes Nolikums

Randenes pamatskolas Nolikums

Kalkūnes pagasta pārvaldes arhīva Nolikums

Kalkūnes pagasta pārvaldes Ekspertu komisijas nolikums

Tarifi

Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifa apstiprināšanu

Kalkūnes pagasta siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu aprēķins
Siltumenerģijas tarifi Kalkūnes pagasta teritorijā
Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifi Kalkūnes pagasta teritorijā.

Maksas pakalpojumi

12.01.2023. lēmums Nr.1113 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības Kalkūnes pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi traktoriem ar sniega lāpstām”

Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra pakalpojumu tarifu apstiprināšanu.

Par grozījumiem Daugavpils novada domes 2013.gada 28.decembra lēmumā Nr.1359 “Par Kalkūnes pagasta jauniešu un sporta centra pakalpojumu tarifu apstiprināšanu”.

Īres maksas

Par pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Kalkūnes pagasta

Nolikumi un lēmumi par Kalkūnes pagasta pārvaldes iepirkumiem 2010., 2011., 2012. un 2013.gadā
Nolikums “Kalkūnes pagasta naftas produktu iegāde 2011.gadā” – 20.12.2010., Nolikums “Būvdarbu veikšana “Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Kalkūnes ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Id.Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/091) – 30.07.2011., Nolikums “Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Kalkūnes pagasta teritorijā” – 25.01.2011., Nolikums “Būvdarbu veikšana “Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Kalkūnes ciema ūdenssaimniecības attīstība – papilddarbi” – 15.02.2011., Nolikums “Daugavpils novada Kalkūnes pagasta ielu rekonstrukcijas I kārta – Jubilejas ielas 0.000-0.400 km rekonstrukcija” – 24.08.2011., Jubilejas ielas būvdarbu līgums;  Nolikums “Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju Daugavpils novada Kalkūnes pagasta teritorija – 12.01.2012., Kalkūnes parasta teritorijas plānojums 2012.Nolikums Komunāla tehnika traktors ar aprīkojumu – 2012.,  Darbu apjomu saraksts – 2012.,. Nolikums-Naftas produktu iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai 2013.gada – 2012., Nolikums-Naftas produktu iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai 2014.gadam – 2013., Nolikums-Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašīnas iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām – 2013., Jauns Nolikums.-Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašīnas iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām – 23.10.2013., Nolikums. – Pārtikas produktu piegāde Randenes pirmsskolas un pamatskolas vajadzībām 2013, 2014.gadā –  Nolikums.-Elektroenerģijas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām – 19.11.2013. Grozījumi Nolikumā Elektroenerģijas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām – 26.11.2013., 27.12.2012. Lēmums 2012/05
23.07.2013. Lēmums “Par automašīnas piegādi Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām” 2013/01
14.10.2013. Lēmums “Par naftas produktu iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes darbības nodrošināšanai 2014.gadā”
23.10.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/04 par iepirkuma procedūras pārtraukšanu
19.11.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/05 “Par lietotas vieglās kravas/pasažieru automašīnas piegādi Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām”
26.11.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/06 “Pārtikas produktu piegāde Randenes pirmsskolas un pamatskolas vajadzībām 2014.gadā”
04.12.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/07 “Par elektroenerģijas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām”
13.12.2013. Lēmums Nr.KPP 2013/07 “Par elektroenerģijas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām” PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS PĀRTRAUKŠANU.

Pārskati

Pārskats 2016;

Pārskats 2012;

Pārskats 2011;

Pārskats 2010;

Pārskats 2009.

Citi Augšdaugavas novada domes publiskie dokumenti