Špoģu Mūzikas un mākslas skola turpina audzēkņu uzņemšanu

Špoģu Mūzikas un mākslas skola uzsāk audzēkņu uzņemšanu 2020./2021. mācību gadam Kalkūnes mācību punktā. Skola piedāvā audzēkņiem mācības šādās programmās:

  • Vizuāli plastiskā māksla no 7 gadu vecuma;
  • Klavierspēle no 6-7 gadu vecuma;
  • Akordeona spēle no 8 gadu vecuma.

Iesniedzamie dokumenti:

Papildus informācija pa tālruni 654 52306, mob.tālruni 26414622 vai skolas e-pastu spogimms@inbox.lv