Sporta aktivitātes Kalkūnes ciemā

23.08.2020. Kalkūnes pagasta čempionāts futbolā Randenes ciemā. 1.vieta-Kalkūni (jaunieši), 2.vieta- Kalkūni (veterāni), 3.vieta- Nīderkuni.

30.08.2020. Kalkūnes pagasta čempionāts volejbolā Randenes ciemā. 1. vieta- Muita, 2.vieta- Kalkūni, 3.vieta- Randene.