Uzņēmējdarbība

Lielākās zemnieku saimniecības Kalkūnes pagastā:

G.Gorkina z/s „Jaundzintari” – augkopības un lopkopības nozare, jaundzintari@inbox.lv;
V.Gorkina z/s „Zemdegas” – augkopības un lopkopības nozare, zs.zemdegas@inbox.lv;
V.Pavlovska z/s „Bērzkalni” – augkopības nozare;

K.Putro  z/s “Samsonovka” – augkopības un lopkopības nozare,kputro@gmail.com
J.Jevsejeva z/s „Pumpuri” – augkopības un lopkopības nozare;
J.Krievāna z/s „Jaunbirzītes” – dārzkopības nozare;
Z/s „Kupciški” – augkopības un lopkopības nozare;

Piemājas saimniecība „Janēni”– biškopība;
R.Artiševskas piemājas saimniecība “Indiņi” – putnkopība, zzeltene@inbox.lv

I.Iliško piemājas saimniecība „Līdumnieki 1” – augkopības un lopkopības nozare;
P.Ščaslivceva piemājas saimniecība „Bebri” – augkopības un lopkopības nozare;
G.Butkeviča piemājas saimniecība „Zelteņi” – lopkopības nozare.

Lielākās uzņēmējsabiedrības Kalkūnes pagastā
Nr.p.k. Uzņēmuma nosaukums Kontakti Produkcija
1 SIA “Trevors” Komunālā ielā 100, c.Kalkūni

tālr.65474667

info@trevors.lv

 

Alkohola ražošana un pārtikas produktu tirdzniecība
2 SIA “Gaļas pārstrādes uzņēmums VASP” Randene 5, c.Randene

tālr.27874994

gru_vasp@inbox.lv

Gaļas pārstrāde
3 SIA “Žabo”

 

“Papušina”

tālr.65474421

Gaļas pārstrāde
4 Lattex-D Dārza iela 57, Randene, tālr. 65420050; 22015388

sekretare@lattex.lv

Šūšanas ražošanas cehs
5 SIA “Avis D” Kalkūnes iela 21, c.Kalkūni

tālr.65474352

avis.zivis@gmail.com

Zivju izstrādājumu ražošana
6 SIA “SERVISA CENTRS” Ķieģeļu iela 4a, c.Kalkūni

tālr.65474262

Rezerves daļu tirdzniecība
7 SIA “SVS TRANSPORTS” Ķieģeļu iela 7, c.Kalkūni

tālr.29104979 http://www.svtransports.lv

Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
8 SIA “Latperla” Muitas iela 1, c.Muitas Tualetes papīra un papīra dvieļu ražošana, vairumtirdzniecība
9 SIA “Būvdaris-ST” Muitas iela 1-4, c.Muitas tālr.26360949 Būvdarbi
10 “Latvijas autoceļu uzturētājs”

Latgales nodaļa

Muitas 20, c.Muitas, tālr.28612379

lau@lau.lv

Valsts autoceļu ikdienas uzturēšana
11 SIA “ELKO” Kalkūnes iela 25, Kalkūni, tālr.67328029, elko@elkosia.lv Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība
12 SIA “NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” c.Kalkūni

tālr.29264352

avārijas dienests tālr.29161215

sia_nps@inbox.lv

Komunālo pakalpojumu sniegšana t.sk siltumenerģijas ražošana, notekūdeņu apsaimniekošana, dzīvojamā fonda apsaimniekošana
13 SIA “Daugavpils eksperimentālā rūpnīca” Muitas  iela , c.Muitas  tālr.65474837 Metālapstrāde