Veselības aprūpe

Saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā , ārkārtas situācijās  jāzvana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam – 113;

Nelaimes gadījumos zvanīt 112;  

SIA “Grīvas poliklinika”
Lielā iela 42, Daugavpils. LV-5401
Tālr.: 654 22876
Poliklīnika sniedz sekundāro veselības aprūpi Daugavpils novada un pilsētas iedzīvotājiem.